Drobečková navigace

Úvod > Revize, zkoušky

Kontrolní a revizní činnost

 

Kontrolní a revizní činnost Kontrolní a revizní činnost Kontrolní a revizní činnost

 

Provozní revize, prohlídky a zkoušky lyžařských vleků a lanových drah

Na základě Nařízení vlády č. 70/2002 Sb. jsou všechny lyžařské vleky, pozemní a visuté lanové dráhy určené pro přepravu osob zařazeny mezi UTZ podléhající pravidelné kontrole technických požadavků na tato zařízení, jejich dílčí systémy a bezpečnostní prvky. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb. potom stanoví časové intrvaly mezi jednotlivými kontrolními úkony a to následovně:

Druh UTZ Provozní revize Prohlídka a zkouška
Strojní a mechanické zařízení lanových drah 1 rok 3 roky
Strojní a mechanické zařízení lyžařských vleků 1 rok 5 let

Naši vyškolení a pověření inspektoři provádějí tyto revize, resp. prohlídky a zkoušky na základě objednávky provozovatele v rozsahu stanoveném Vyhláškou MD č. 100/1995 Sb. Provozovatel je povinen před jejím provedením zajistit a předložit následující doklady:

 • průkaz způsobilosti,
 • poslední revizní zprávu, resp. protokol o prohlídce a zkoušce,
 • zprávu o revizi elektrické části zařízení,
 • POÚZ (pokyny pro obsluhu a údržbu),
 • kolaudační rozhodnutí,
 • živnostenský list na provozování zařízení,
 • schéma elektrického zařízení,
 • atesty lan, zprávy o zápletu, resp. zalití koncovek,
 • provozní deník,
 • záznamy o školení obsluhy.

Ceník revizní činnosti strojní a mechanické části (platný od 1.1.2012)

Druh činnosti cena činnosti bez DPH
Provozní revize/prohlídka a zkouška LV s nízkým vedením lana do 300 m 2000 Kč
Provozní revize/prohlídka a zkouška ostatních LV do 500 m 4500 Kč
Provozní revize/prohlídka a zkouška ostatních LV nad 500 m 6000 Kč
Provozní revize/prohlídka a zkouška lanové dráhy stanovena individuálně
Dopravné 10 Kč / km
Náhrada za čas na cestě (účtováno pro vzdálenosti nad 100 km od Plzně) 150 Kč / hod
Pracovní výkon mimo rozsah revizní činnosti 500 Kč / hod

Stálým zákazníkům jsou poskytovány slevy.

 

Technické prohlídky a zkoušky UTZ

Dle ustanovení Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb. týkající se řádu UTZ, po zásahu do zařízení svařováním (oprava, rekonstrukce) anebo po zásahu do zařízení znamenající odchylku od technické dokumentace musí být provedena technická prohlídka a zkouška.

Společnost J-Controls s.r.o. je pověřena Ministerstvem dopravy pod č. j. 7/2018-130-SPR/4  jako právnická osoba pověřená k provádění technických prohlídek a zkoušek UTZ po zásahu do zařízení svařováním (oprava, rekonstrukce) anebo zásahu do zařízení znamenající odchylku od technické dokumentace. Rozsah pověření je stanoven pro následující UTZ, která nejsou stanovenými výrobky:

 • zařízení zdvihací, podle § 1 odst. 5 vyhlášky:
  • jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem na drážním vozidle nebo na drážním podvozku (písm. b),
  • jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem, nezahrnutá pod písmeny a) až c) (písm. d),
  • soupravy stojanových zvedáků s motorovým pohonem na zvedání drážního vozidla (písm. f),
  • pohyblivé pracovní plošiny na drážním vozidle, na drážním podvozku a pohyblivé pracovní plošiny nepřenosné (písm. h).
 • zařízení dopravní, podle § 1 odst. 6 vyhlášky:
  • strojní a mechanické zařízení lanových drah, lana a nosné konstrukce lanových drah (písm. a),
  • lyžařské a vodní vleky (písm. e).

Inspektoři společnosti provádějí technické prohlídky a zkoušky výše uvedených zařízení na základě objednávky provozovatele v rozsahu stanoveném výše uvedenou vyhláškou.

Cena technické prohlídky a zkoušky je stanovena individuálně dle druhu a typu UTZ.

SkiLiftSystem

řešení pro váš vlek...


Skiliftsystem mini.jpg

Technické prohlídky a zkoušky

určených technických zařízení (UTZ) zdvihacích a dopravních zařízení v provozu...


Modernizace mostového jeřábu

elektroinstalace včetně dálkového radiového ovládání...


Rekonstrukce řízení pohonů a ovládání mostového drapákového jeřábu

Regálové zakladače

modernizace řídícího systému PLC, regulace elektropohonů...


Rekonstrukce elektročásti regálového zakladače

Automatická bruska

modernizace elektropohonů a řídících systémů průmyslových strojů...


IMG_20200815_115658.jpg

Pohony regulovaného jezu

rekonstrukce elektroinstalace mnoha různých technologií...


IMG_20200630_124200.jpg

 

Rychlý kontakt

Ing. Ondřej Jungmann

+420 603 724 907

info@j-controls.cz