Drobečková navigace

Úvod > SkiLiftSystem

SkiLiftSystemSkiLiftSystem - vlek

Řešení pro Váš vlek ...

Představujeme Vám kompletní řešení elektročásti lyžařských vleků, zahrnující v jednom celku všechny důležité a technickými normami předepsané dílčí části elektrického vybavení těchto dopravních zařízení.

Vyhláškou Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb. byly lyžařské vleky (LV) zařazeny do řádu určených technických zařízení (UTZ), čímž provozovateli vznikla povinnost provádění pravidelných revizí, prohlídek a zkoušek v předepsaných časových intervalech, při kterých je kontrolováno především plnění technických požadavků daných Nařízením vlády č. 70/2002 Sb. a technických norem vztahujících se na daná zařízení.

SkiLiftSystem - vlek

SkiLiftSystem je kompaktní jednotka obsahující silové obvody a přístroje pro regulaci pohonu, obvody pro ovládání a signalizaci provozních stavů LV a obvody bezpečnostní. Všechny uvedené dílčí prvky jsou namontovány do standardního elektrického rozvaděče a jako celek připraveny pro instalaci v místě poháněcí stanice LV.

Toto zařízení bylo vyvinuto jako náhrada zastaralé elektročásti starších provozovaných LV (Transporta, Tatrapoma, TLV, BLV,…), je však možno jej bez problémů použít ve spolupráci s výrobci nových LV také pro nová zařízení. Systém je vhodný pro vleky s pevným i odpojitelným uchycením závěsů.

 

další fotografie >

 

SkiLiftSystem je projektován dle požadavků především ČSN EN 12929-1, ČSN EN 13223, ČSN EN13243 a vyznačuje se následujícími standardními vlastnostmi a funkcemi:

 • Temperovaný oceloplechový rozvaděč, jehož součástí je hlavní vypínač LV a základní ovládací a signalizační pult obsluhy

 • Plynulá regulace dopravní rychlosti v plném rozsahu pomocí frekvenčního měniče

 • Přednastavená snížená rychlost pro nástup nebo výstup méně zdatných lyžařů, ovládání přepínačem z místa obsluhy na nástupišti. Alternativně je možno doplnit o ovládání i z místa obsluhy u výstupu.

 • Dva samostatné obvody nouzového a provozního zastavení. Obvod nouzového zastavení je realizován pomocí bezpečnostního relé v kategorii 4

 • Sledování zadané dopravní rychlosti se skutečnou

 • Sledování polohy lana na trati se samostatným vyhodnocením každého sledovaného místa

 • Sledování polohy napínacího vozu

 • Sledování tlaku v systému napínání (u LV s hydraulickým napínáním)

 • Sledování polohy bezpečnostní branky ve výstupní stanici

 • Tlačítko funkce Připravenost

 • Uzamykatelný přepínač pro provoz revizní rychlostí s vyblokováním traťových bezpečnostních obvodů

 • Paralelně pracující akustická signalizace v horní i dolní stanici, automatické zvukové signály při rozjezdu lana a při poruchovém stavu

 • Ovládací, signalizační a bezpečnostní funkce zajišťuje programovatelný mikro PLC, software je možno přizpůsobit daným podmínkám a požadavkům provozovatele

 • Všechny poruchové a provozní stavu jsou signalizovány pomocí textového displeje na rozvaděči

 • Digitální zobrazení aktuální provozní rychlosti

 • Automatické vypouštění závěsů, plná synchronizace okamžité provozní rychlosti s dobou pro vypouštění závěsů z důvodu dodržení konstantní vzdálenosti závěsů na trati (u LV s odpojitelnými závěsy)

 • Součástí systému je odpojitelný kabelový ovladač pro ovládání LV z místa obsluhy na nástupišti

Alternativně dle požadavku provozovatele lze SkiLiftSystem upravit nebo doplnit o následující funkce:

 • Dálkové radiové ovládání LV jako náhrada kabelového ovladače na nástupišti
 • Kompletní samostatný ovládací a signalizační pult mimo rozvaděč, např. pokud je rozvaděč umístěn v jiné místnosti, než je místnost obsluhy
 • Provoz LV v obou směrech
 • Telefonické spojení obou stanic

SkiLiftSystem dodáváme ve dvou základních provedeních dle velikosti elektropohonu:

Označení Výkon motoru Typ rozvaděče max. rozměry Umístění
SLS-31 4 - 22 kW

oceloplechový nebo plastový

montáž na stěnu nebo rám

800-1200/600/300 mm vnitřní i venkovní
SLS-32 22 - 110 kW

oceloplechový

samostatně stojící

2000/800/500 mm pouze vnitřní

Realizace dodávky zahrnuje současně s dopravou a instalací skříně také instalaci kabeláže poháněcí stanice, úpravu software dle požadavků provozovatele, oživení a nastavení systému, provedení funkčních zkoušek a elektrorevize, vytvoření technické dokumentace.

Na základě požadavků provozovatele můžeme současně se standardní dodávkou provést následující služby:

 • Provedení výkopu, položení a zahrnutí traťového zabezpečovacího kabelu
 • Instalace nebo výměna snímačů polohy lana na podpěrách, instalace propojovacích krabic a kabeláže podpěr
 • Rekonstrukce hlavního pohonu - náhrada původního kroužkového motoru moderním motorem s kotvou nakrátko, v případě výměny brzdy použití brzdového elektromotoru, možnost výměny převodovky
 • Výměna napínacího lana s koncovkami

SkiLiftSystem

řešení pro váš vlek...


Skiliftsystem mini.jpg

Technické prohlídky a zkoušky

určených technických zařízení (UTZ) zdvihacích a dopravních zařízení v provozu...


Modernizace mostového jeřábu

elektroinstalace včetně dálkového radiového ovládání...


Rekonstrukce řízení pohonů a ovládání mostového drapákového jeřábu

Regálové zakladače

modernizace řídícího systému PLC, regulace elektropohonů...


Rekonstrukce elektročásti regálového zakladače

Automatická bruska

modernizace elektropohonů a řídících systémů průmyslových strojů...


IMG_20200815_115658.jpg

Pohony regulovaného jezu

rekonstrukce elektroinstalace mnoha různých technologií...


IMG_20200630_124200.jpg

 

Rychlý kontakt

Ing. Ondřej Jungmann

+420 603 724 907

info@j-controls.cz